Het is belangrijk dat u bij uw zorg de eigen regie kunt houden. Daarom maken wij samen met u afspraken over de zorg. Alle afspraken die worden gemaakt worden vastgelegd in een (zorg)dossier, dit blijft in uw bezit. Als een zorgverlener van ons bureau naar u toe komt, dan worden de gemaakte afspraken en de voortgang van de zorg vastgelegd in uw zorgdossier. Hierdoor heeft u altijd zicht op de zorg en wij ook. Onze zorgverleners kijken namelijk even in uw dossier wanneer zij u zorg komen verlenen en weten dan hoe het er voor staat. Dit schept duidelijkheid voor u en voor ons.

Doordat het zorgdossier continu in uw bezit is, hoeven onze zorgverleners het niet mee te nemen. Het is altijd bij u en het is en blijft uw eigendom. Wanneer onze zorgverleners iets willen weten, kijken zij even in uw (zorg)dossier of vragen zij het aan u. Als er dan nieuwe afspraken worden gemaakt dan wordt dit direct in het dossier vastgelegd. Ook uw familie is hierdoor altijd op de hoogte van de zorg die geleverd is en hoe het met u gaat. U kunt ook altijd zelf in uw dossier kijken wanneer u dat wenst en als u hier vragen heeft, kunt u deze stellen aan de zorgverleners die bij u thuis komen. Zij kennen uw situatie en zij kennen uw dossier en kunnen uw vragen snel en duidelijk beantwoorden.